Monday, March 19, 2012

"Qadında ağıl zəifdir" deyən, bu fikri istehsal edən orqanının ülgəcini divara çırp.

Ailədə eyni yaşda iki uşaq - qız və oğlan böyüyür.
Tərbiyələndirmə:

İş düşəndə OĞLANA: "Düş qabağa, kişi xeylağısan!" "Atanın yanına get, bax gör nə söhbətdir" "Get bu işi həll elə, sabah ailə başçısı olacaqsan, öyrən" "Bir az çevik olmalısan, sən axı oğlansan!"

İş düşəndə QIZA: "Ay qız keç qırağa, sənlik deyil" "Ay qız, qardaşın gedib, sənin nə işin var?" "Başını aşağı sal dərsini oxu/işinlə məşğul ol/yolunu get" "Kişi işidir, qızsan qarışma"

Əksər Azərbaycanlı qadınlarının təşəbbüs, cəsarət və bəzən zehni cəhətdən kişilərdən fərqlənməsinin səbəbi kiməsə hələ də aydın olMAyaraq qalır?

"Qadına ağıl vermək lazımdı, nəzarətsiz qoymaq olmaz" deyənlər, bu fikri istehsal edən orqanınızın ülgəcini divara vurun.

No comments:

Post a Comment